de pvda neemt de climate express
naar de klimaatmars in parijs op 29/11

Ga mee naar Parijs

De toestand is ernstig

Met een opwarming van 0,8°C voelen we vandaag al de gevolgen: smelting van ijskappen en gletsjers, verzuring van de oceanen, grillig weer, droogtes afgewisseld met stortbuien. Twee graden opwarming van het klimaat is al een rampscenario. Aan het huidige tempo wordt het vier tot zes graden tegen 2100.
Als we alles op zijn beloop laten zullen de werkende mensen en de arme landen nog eens de zwaarste tol betalen. De meest elementaire noden worden bedreigd: water, voedselvoorziening, een leefbare en gezonde omgeving. Nu al zijn er honderdduizenden klimaatvluchtelingen.
Dit komt bovenop de nooit geziene sociale ongelijkheid. De 66 rijkste families op de aardbol bezitten evenveel als de armste helft van de wereldbevolking (3,5 miljard).

Maar niet hopeloos

De koolstofuitstoot kan en moet radicaal verminderen in het komend decennium.
Het zal niet opgelost worden met energiezuinige lampen of met kleinschalige initiatieven, er moet een totaal andere energiepolitiek komen. Dat zal in confrontatie zijn met olie- en energiemonopolies die alleen hun winsten willen behouden. Tijd voor mobilisatie, voor een rechtvaardige transitie! Om zowel de sociale als ecologische problemen aan te pakken. Wij steunen de oproep van het Internationaal Vakverbond: “a Just Transition which will create decent work, good quality jobs in the transition towards a low emission and climate-resilient society.”

“Vanwege de decennia van collectieve ontkenning staan er nu geen wegen van geleidelijkheid meer voor ons open”
Naomi Klein

Waarom het klimaatprobleem een systeem-probleem is

 • Laat de olie in de grond zitten

  Om de opwarming van het klimaat onder de 1,5°C te houden moet 80% van de olie- en kolenreserves onder de grond blijven. Maar ondertussen investeren de 200 belangrijkste energiemonopolies nog 670 miljard dollar per jaar om nieuwe bronnen te vinden. Zij schakelen over naar schaliegas en teerzand-olie in plaats van naar hernieuwbare energiebronnen. Geen enkel bedrijf zal uit vrije wil verzaken aan zijn winsten om de mensheid te redden.

 • Stop het fundamentalisme van de markt

  Zolang er gerekend wordt op koolstoftaksen, een CO2-markt, groene marketing en eco-business is de strijd tegen de klimaatverandering gedoemd om te mislukken. Dus staan we voor een grimmige keuze: alles in de wereld laten veranderen door de ontwrichting van het klimaat of zo ongeveer alles aan onze economie veranderen om aan dat lot te ontkomen.

 • Voor een globale en geplande aanpak

  De aanpak van de klimaatcrisis vraagt een langetermijnplanning die alle onderdelen van de maatschappij omvat: een omschakeling van productie en distributie, van vervoer en infrastructuur, van urbanisatie en woningbouw, van energiepolitiek en stadsverwarming. Het stelt enorme opdrachten voor de overheid en vraagt een heroriëntering van kapitaal en investeringen. Een pleidooi op zich voor een andere maatschappelijke logica, die van het socialisme 2.0.

“Ons economisch stelsel en het klimaat staan op voet van oorlog”
Naomi Klein

Ik ga mee met de Climate Express naar de klimaatmars van 29 november

Een spreker uitnodigen

Zij kunnen de specifieke inbreng van de PVDA in de milieubeweging toelichten

De voorstellen van de PVDA

 • Voor dwingende, wettelijk verplichte uitstootbeperkingen in plaats van marktmechanismen

 • Promotie van openbaar vervoer en stadsverwarming in openbaar beheer, openbare stadsbedrijven voor energie

 • Terugdraaien van privatisering openbare diensten

 • Sluiting van de kernreactoren en vervanging door hernieuwbare energie

 • Een globaal geplande en rechtvaardige transitie zodat fossiele brandstoffen onder de grond kunnen blijven

Meer weten?

surf naar www.pvda.be